Rada Konsultacyjna przy Rzeczniku MŚP

Prezes Regionalnego Centrum Biznesu Miłosz Omastka będzie reprezentować Członków Śląskiego Klubu Biznesu w Radzie Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP Panu Ministrze Adamie Abramowiczu, który m.in. reprezentuje mikro, małych i średnich przedsiębiorców w sporach z organami administracji, opiniuje akty prawne dotyczące przedsiębiorców oraz postuluje tzw. 10 Rzecznika MŚP, która ma zmniejszać lub ograniczać blokady w funkcjonowaniu, szczególnie małych firm ( m.in. - reforma ZUS dla przedsiębiorców, zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących, zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem).  W skład Rady Konsultacyjnej powołano również członków naszego Klubu - Pana Piotra Gołdę. prezesa Apeny Remont, Pana Janusza Morawca, właściciela Polsprzetu oraz Pana Grzegorza Pysza, właściciela NETIX Polska.


Członkowie Śląskiego Klubu Biznesu


Partnerzy